NIOBIUMIA JA RUNSAASTI FERRIITTIÄ SISÄLTÄVÄ EXATON 19.9.NB HF-LANKA ESTÄÄ  HALKEILUN USEAN HITSAUSKERRAN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN SAW-HITSAUKSESSA

6.09.2021

ESAB on lanseerannut Exaton 19.9.Nb HF -langan, jolla on AWS A5.9: ER347 sekä EN ISO 14343-A S 19 9 Nb -luokitus. Se on 300-sarjan austeniittisesta teräksestä valmistettu jauhekaarihitsauslanka, joka sisältää niobiumia ja runsaasti ferriittiä hitsiaineen tuoton mekaanisten ominaisuuksien parantamiseksi korkeassa lämpötilassa. Se sopii erinomaisesti ruostumattoman teräksen hitsauksessa paineastioissa (esim. komponenteille, joiden pinnoitus on palautettava) ja muissa paksulevyisissä kohteissa, joissa vaaditaan useita hitsauskertoja (esim. putkitehtaissa, joissa hitsataan pitkittäisiä hitsejä).

”Fosfori- ja rikkipitoisuuksien kasvaessa ja muiden epäpuhtauksien lisääntyessä ferriittisisällön kasvattaminen ehkäisee hitsaushalkeamia erityisesti usean hitsauskerran saumoissa”, sanoo Paolo Torchiana, Global Product Manager, ESAB. 

Kuumahalkeilua aiheuttava sitkeyden puute korkeissa lämpötiloissa johtuu tavallisesti rakeiden väliin muodostuvasta nestemäisestä epäpuhtauksista muodostuvasta kalvosta, joka tavallisesti muodostuu rikistä ja fosforista metallissa. Nämä epäpuhtaudet yhdistyvät alkuaineisiin ja muodostavat matalan sulamispisteen yhdisteitä, mikä vähentää koheesiota. Rakeiden rajapintojen koheesion puute panee puolestaan alulle halkeamia, mitä hitsin kutistumisesta aiheutuvat vetorasitukset pahentavat. Runsaasti ferriittiä sisältävät langat ehkäisevät tätä. Ferriitillä on tilakeskeinen kuutiomainen kiderakenne, kun taas austeniitilla on pintakeskeinen kuutiomainen kiderakenne. Tilakeskeinen kuutiomainen kiderakenne mahdollistaa epäpuhtauksien nopeamman diffuusion ruostumattomassa teräksessä. Ferriitti periaatteessa absorboi nestekalvoja vähentäen niiden määrää, mikä ehkäisee halkeamia. Lisäksi niobiumin lisääminen ruostumattoman teräksen hitsauslisäaineisiin tuottaa yleisesti karbidisaostumia, joissa aiheutuu hyödyllinen dispersiota kovettava vaikutus, mikä taas vahvistaa hitsausmetallia korkeissa lämpötiloissa.

 ”Lisäämällä niobiumia ja runsaan ferriittipitoisuuden loimme hitsauslisäaineen, joka säästää asiakkailtamme aikaa ja rahaa ehkäisemällä kaksinkertaista työtä viallisten hitsien takia”, jatkaa Torchiana. ”Exaton 19.9.Nb HF -langan kemiallinen koostumus on tarkoitettu vaativiin käyttökohteisiin, joissa saatetaan myös vaatia hitsauksen jälkeistä lämpökäsittelyä.”

Myös kuumahalkeilu voidaan estää käyttämällä matalalämpöistä tuloa (kuten ESABin ICE-prosessi (Integrated Cold Electrode), käyttämällä paksu-uraisempia saumoja, välttämällä koveria hitsipalkoja ja käyttämällä ferriitillä kontrolloituja hitsauslisäaineita. 

”Kun käyttökohteesi edellyttää suurempaa lämmöntuottoa ja pienempää uraleveyttä, runsaasti ferriittiä austeniittisissa matriiseissa sisältävien hitsauslisäaineiden käytöstä on paljon hyötyä”, sanoo Torchiana. Exaton 19.9.Nb HF -langassa on 13 % FN deLongia, WRC-92:n mukaista FN:ää 12 % ja nimellinen 0,7 % niobiumpitoisuus.

Exaton 19.9 Nb HF on saatavilla 2,4 mm:n ja 3,2 mm:n paksuisena, 25 kg:n keloissa ja 280 kg:n rummuissa. Sen suositeltu jauhe on Exaton 15W, mutta myös Exaton 19.9.Nb HF -jauhetta voidaan käyttää yhdessä muiden jauheiden kanssa.

Exaton-19.9-Nb-HF

 

Niobiumia ja runsaasti ferriittiä sisältävä Exaton 19.9 Nb HF, 300-sarjan austeniittisesta teräksestä valmistettu jauhekaarihitsauslanka parantaa hitsausjäännösten mekaanisia ominaisuuksia entisestään korkeissa lämpötiloissa.

x

x

Loading..