ESAB DIGITAL SOLUTIONS TARJOAA SAUMATTOMAN ASIAKASKOKEMUKSEN ERILAISTEN DATANHALLINNAN VERKKORATKAISUJEN VÄLILLÄ

27.08.2019

ESAB Welding & Cutting Products ilmoitti siirtäneensä kaikki ESAB Digital Solutions -ratkaisun elementit Microsoft Azure IoT:hen perustuvalle yhdenmukaiselle alustalle, jossa hyödynnetään PTC:n teollista ThingWorx®-innovaatioalustaa. Tämä tarjoaa saumattoman asiakaskokemuksen kautta koko tuotantotyönkulun ja tekee järjestelmälle mahdolliseksi jakaa dataa saumattomasti taustakomponenttien välillä. ESABin digitaalisten palveluiden sarja yhdistää levyn optimoinnin, leikkaamisen, hitsauksen, kaasunhallinnan ja laadunvarmennuksen tukeakseen jatkuvaa parantelua jäljitettävyydessä, dokumentaatiossa, resurssienhallinnassa, tuottavuudessa ja laadussa.

”Tuottajat ja valmistajat, jotka haluavat olla osa digitaalista muutosta, tarvitsevat ratkaisun, joka yhdistää metallityöprosessin kaikki vaiheet, ja ESAB on yksi harvoista alan kumppaneista, jolla on tarjolla täysi digitaalisten palveluiden salkku”, sanoo Ludvig Enlund, General Manager, ESAB Digital Solutions.

ESABin digitaalisesti yhdistettyjen palvelujen tarjontaan sisältyy mekaanisen leikkaamisen Columbus® III CAD/CAM leikkausohjelmisto, leikkaamisen tuotantotietojen CutCloud™, hitsaustuotannon WeldCloud™ sekä WeldCloud-yleisliitin, valokaaren ominaisuuksien tosiaikaisen valvonnan ja kirjaamisen WeldQAS ja WeldScanner sekä useita kaasunhallintajärjestelmiä.

”ESAB Digital Solutionsin ansiosta käyttäjät voivat laittaa tietonsa töihin tukeakseen jatkuvaa parantelua neljällä avainalueella: resurssienhallinta, tuottavuus, laatu ja dokumentointi/jäljitettävyys”, sanoo Enlund.

Erään tuoreen menestyskertomuksen mukaan ESAB Digital Solutions vähensi hitsausesimiehen dokumentointiin käyttämää aikaa tunnilla viikossa hitsausasemaa kohden.

”Sellaiset tuotteet kuin WeldCloud, WeldScanner ja WeldQAS automatisoivat työlään ja kalliin prosessin, joka on samalla altis inhimillisille erehdyksille”, sanoo Enlund. ”Dokumentoinnin ja jäljitettävyyden tarpeen kasvaessa yhdistetyt ratkaisut auttavat valmistajia käyttämään aikaa tuottavammin erityisesti energiateollisuuden, tuulivoimaloiden, offshore-teollisuuden, paineastioiden ja laivanrakennuksen alalla.”

Toisessa esimerkissä ESABin Digital Solutions auttoi maatalouslaitteiden valmistajaa kasvattamaan MIG-hitsauksen valokaariaikaa 10–20 %.
”Tuotantovaihe, joka oli aiemmin ollut pullonkaula, täyttää nyt tuotantotarpeet”, sanoo Enlund. ”Asiakas eritteli toiminnot, jotka voitaisiin poistaa osaavien hitsaajien harteilta vapauttaen heidät keskittymään paremmin hitsaamiseen.”

Kolmannessa esimerkissä ESABin teknikko käytti pilvipohjaista ratkaisua diagnosoidakseen viat, jotka syntyivät loppukäyttäjän unohdettua lisätä jäähdytysainetta vesijäähdytteiseen järjestelmään.

”Tekstiviesti- ja sähköpostihälytykset esimerkiksi järjestelmien äkillisestä sammumisesta ja spesifikaatioiden ulkopuolisesta toiminnasta ovat vakio-ominaisuuksia palveluissamme”, sanoo Enlund.

Lisätietoja yksittäisistä digitaalisista ratkaisuista on osoitteessa esab.com/digital.

ESAB Digital Solutions tarjoaa saumattoman asiakaskokemuksen kautta koko tuotantotyönkulun tukeakseen jatkuvaa parantelua jäljitettävyydessä, dokumentaatiossa, resurssienhallinnassa, tuottavuudessa ja laadussa.
Digital Solutions
x

x

Loading..