ESABin osaamiskeskus

Johdanto hitsaustarkastukseen

Monet hitsin ominaisuudet voidaan arvioida hitsaustarkastuksen aikana; toiset liittyvät hitsin kokoon ja toiset hitsin katkoksiin. Hitsin koko voi olla äärimmäisen tärkeä, koska se voi usein liittyä suoraan hitsin lujuuteen ja siihen liittyvään suorituskykyyn; alikokoinen hitsi ei kenties kestä käytön rasituksia. Hitsikatkokset voivat myös olla tärkeitä. Nämä ovat virheitä hitsin sisällä tai sen vieressä, jotka niiden koosta ja/tai sijainnista riippuen voivat estää tai olla estämättä hitsiä täyttämästä ajateltua tehtäväänsä. Tyypillisesti näitä katkoksia sanotaan hitsausvirheiksi, kun niiden kokoa tai sijaintia ei voi hyväksyä, ja ne voivat joskus aiheuttaa hitsin ennenaikaisen pettämisen heikentämällä hitsin lujuutta tai tuottamalla rasituskeskittymiä hitsattuun komponenttiin.

Hitsien tarkastus voidaan suorittaa monista syistä. Ehkä perustavin syy on selvittää, onko hitsin laatu sopiva tarkoitettuun käyttökohteeseen. Hitsin laadun arvioimiseksi tarvitaan ensin jonkinlainen mittakappale, johon sen ominaisuuksia verrataan. On mahdotonta yrittää verrata hitsin laatua ilman jonkinlaisia eriteltyjä hyväksymiskriteereitä.

Hitsin laadun hyväksymiskriteerit voivat olla peräisin monesta lähteestä. Hitsauksen valmistuspiirustuksesta tai sen kopiosta nähdään tyypillisesti hitsien koot sekä mahdollisesti muut hitsauksen mittatiedot, kuten hitsien pituus ja sijainti. Nämä mittavaatimukset on tavallisesti laadittu suunnittelulaskelmien perusteella tai otettu koestetuista rakenteista, joiden tiedetään täyttävän hitsatun liitoksen suorituskykyvaatimukset.

Hitsikatkosten hyväksymis- ja hylkäämisrajat hitsaustarkastusta varten otetaan tavallisesti hitsausmääräyksistä ja standardeista. Hitsausmääräyksiä ja standardeja on kehitetty monentyyppisiin hitsaussovelluksiin. On tärkeää valita hitsausstandardi, joka on tarkoitettu käytettäväksi kyseisessä teollisuudessa tai käsillä olevassa sovelluksessa.

Hitsaustarkastus voi usein vaatia hitsaustarkastajalta laajaa monialaista tietämystä: hitsauspiirustuksien, hitsaussymbolien, hitsausliitosten rakenteen, hitsausmenetelmien, määräysten ja standardien vaatimusten sekä tarkastus- ja testaustekniikoiden ymmärrystä, vain muutamia mainitaksemme. Tästä syystä monet hitsausmääräykset ja standardit vaativat, että hitsaustarkastajalla on muodollinen koulutus tai tarvittava tietämys ja kokemus tarkastuspalvelujen suorittamiseen. Kansainvälisesti on tarjolla joukko hitsaustarkastuksen koulutuskursseja ja lukuisia hitsaustarkastajan sertifiointiohjelmia. USA:ssa suosituinta ohjelmaa hallinnoi American Welding Society (AWS). Tämä on Certified Welding Inspector (CWI) -ohjelma Sertifiointi hitsaustarkastajaksi vaatii tyypillisesti, että hakija osoittaa tietämyksensä hitsaustarkastuksesta läpäisemällä kokeen.

Arvostaaksemme enemmän hitsaustarkastuksen laajuutta, meidän on perehdyttävä tarkastustekniikoiden tiettyihin alueisiin ja hitsaustarkastuksen sovelluksiin. Olen valinnut tähän hitsaustarkastuksen yleiskatsaukseen seuraavat aiheet:

Hitsausmenetelmän pätevyyden tarkastus ja testaus – Näiden vaatimusten täyttämiseen käytettävän tarkastuksen tyypit ja kuinka ne voivat olla hitsauksen kokonaislaatujärjestelmän oleellinen osa.

Silmämääräinen tarkastus – Usein helpoin, halvin ja oikein suoritettuna luultavasti hitsaustarkastuksen tehokkain menetelmä monissa sovelluksissa.

Pintahalkeaman ilmaisu – Tunkeumanestetarkastuksen ja magneettijauhetarkastuksen kaltaiset menetelmät – Miten niitä käytetään ja mitä ne ilmaisevat.

Hitsien radiografinen ja ultraäänitarkastus – Menetelmiä, jotka tunnetaan yleisnimellä rikkomaton aineenkoetus (NDT) ja joita käytetään tyypillisesti hitsin sisäisen rakenteen tutkimiseen hitsin eheyden selvittämiseksi hitsattua komponenttia rikkomatta.

Hitsattujen tuotteiden testaus rikkovilla aineenkoetusmenetelmillä – Tutkitaan hitsin sekä perusaineen mekaanisia ominaisuuksia.

Yksi onnistuneen hitsauksen laatujärjestelmän pääkomponenteista on hyvän hitsaustarkastusohjelman luominen, käyttöönotto ja valvonta. Sellainen ohjelma pystytään luomaan vasta sen jälkeen, kun on arvioitu kattavasti hitsien laatuvaatimukset/hyväksymiskriteerit, tunnustettu kattavasti käytettävät tarkastus- ja testausmenetelmät ja sopivan pätevyyden ja/tai kokemuksen omaavien hitsaustarkastajien saatavuus.

Kategoriat: Tarkastus , Tunnisteet: Hitsaus

x

x

Loading..