Sitoutumisemme kestävään ympäristöön

Kestävä kehitys tarkoittaa inhimillisten tarpeiden tyydyttämistä vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta omien tarpeidensa tyydyttämiseen. Maailman johtavana yrityksenä alallamme tunnustamme vastuumme kehittää menetelmiämme ja tuotteitamme kohti kestävää käyttöä.

ESAB on luonut ja ylläpitää ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvisiota ja asettaa tavoitteita, jotka koskevat tärkeitä ympäristönäkökohtia, kuten energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen ja vaarallisten aineiden eliminointi. Elinkaariratkaisumallimme sallii mahdollisuuksien ja riskien tasapainottamisen ja valintojen tekemisen, jotka tukevat talouksiamme, luonnollisia ympäristöjämme ja yhteiskuntiamme. Selkeä, jäsennelty johtamisjärjestelmä on jatkuvan parantamisen avain. 

ESAB on ensimmäinen hitsausalan yhtiö maailmassa, joka on saanut kattavan ulkoisen sertifioinnin kolmelle standardille – ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 45001. Kestävän ympäristön, terveyden ja turvallisuuden johtamisjärjestelmä ja sertifiointi kattaa ESABin kaikki toiminnot, ihmiset ja yksiköt maailmanlaajuisesti. 

 

Sitoutumisemme kestävään ympäristöön
x

x

Loading..