Oikeudellinen huomautus

Yhteystiedot:

 

 

OY ESAB
PL 74
00391 Helsinki
puh. (09) 547 761
faksi (09) 547 7771

Käyntiosoite: Konalantie 47 C, 00390 Helsinki
Y-tunnus: 0107758-7, Alv-nro: FI01077587

Tietojen tarkkuus
Olemme tehneet parhaamme, että tiedot olisivat tarkkoja ja ajan tasalla. Kuitenkin, virheitä sattuu ja varaamme itsellemme oikeuden muuttaa tietoja ilman eri ilmoitusta.

Vastuuvapauslauseke
Tässä www-sivustossa julkaistut tiedot ja kuvat (Tiedot) eivät muodosta minkäänlaista sopimusoikeudellista tai mitään muuta sitovaa velvoitetta ESABille tai millekään sellaisen yritysryhmän jäsenelle, johon se kuuluu. Kyseisiä tietoja ei myöskään tule tulkita tarjoukseksi tai muunlaiseksi kutsuksi ostaa tai myydä tuotteita ja palveluja. Jokainen sopimusoikeudellinen tai jokin muu sitova velvoite, joka on kirjattu jälkeenpäin ESABin yleisiin myyntiehtoihin, tai muut ehdot, joista ESAB on sopinut kirjallisesti, säätävät tämän www-sivuston sisältämiä kaikkia Tietoja.

 

 

Tiedot voivat sisältää teknisiä virheellisyyksiä tai typografisia virheitä. ESAB on pyrkinyt kohtuullisella tavalla varmistamaan Tietojen virheettömyyden ennen Tietojen käyttöä. Kuten kaikki painettu materiaali, Tiedot voivat kuitenkin olla vanhentuneet käyttäjän vieraillessa sivustossa. ESAB ei ole vastuussa Tietojen päivitysvirheistä, päivityksen laiminlyönneistä eikä päivityshäiriöistä. Sivuston käyttäjä on itse vastuussa Tietoihin perustuvista päätöksistään. ESAB pidättää itsellään oikeuden tämän www-sivuston sisällön muutoksiin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.Mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tai edustusta ei myönnetä tietoja koskien, ja ESAB kieltäytyy etenkin kaikista epäsuorista otsikkoon, kuvaukseen, tyydyttävään laatuun, tarkoituksenmukaisuuteen tai kolmannen osapuolen teollisoikeuksien loukkaamattomuuteen liittyvistä takuista tai ehdoista. Mikäli oikeuspaikkana on alue, jossa rajoituslausekkeiden laajuutta rajoitetaan, tätä rajoitusta tulee soveltaa paikallisoikeuden sallimassa laajuudessa. Ei ESAB eikä kukaan muukaan sellaisen yritysryhmän jäsen, johon se kuuluu, hyväksy vastuuta, ei suoraan eikä epäsuorasti, tämän www-sivuston käytöstä aiheutuvista välillisistä vahingoista, mukaan lukien ilman rajoituksia liikevoiton menetykset, liiketoiminnan keskeytyksen, ohjelmien menetyksen tai muiden tietojenkäsittelyjärjestelmien tietojen menetyksen.

Vaikka teemme parhaamme kaikkien tilausten toimittamiseksi, ESAB ei voi taata kaikkien tässä www-sivustossa kuvattujen tuotteiden saatavuutta. ESAB pidättää itsellään oikeuden lopettaa minkä tahansa tässä www-sivustossa esitetyn tuotteen myynnin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

ESABin www-sivustossa ilmoitetut tuotteiden hinnat saattavat poiketa muista ilmoitetuista hinnoista johtuen eri maantieteellisten markkinoiden poikkeavista olosuhteista.

Vaikka tavoitteemme on kokonaan virheettömät www-sivustot, emme takaa sisällön oikeellisuutta tai täydellisyyttä, mukaan lukien hintatiedot ja tuoteselosteet. Jos havaitsemme hintavirheitä, korjaamme virheet järjestelmäämme. Korjattua hintaa sovelletaan tilaukseenne. ESAB pidättää itsellään oikeuden peruuttaa annettu tarjous ja korjata mahdolliset virheet, epätarkkuudet ja laiminlyönnit (myös tarjouksen lähettämisen ja hyväksymisen jälkeen).

Tämän www-sivuston tietyt linkit saattavat johtaa muihin www-sivustoihin, jotka eivät ole ESABin  hallinnassa. Niin ollen ESAB ei ole välittömästi eikä välillisesti vastuussa kyseisten sivustojen tiedoista.

Tämän www-sivuston kautta ESABille lähetettyjä materiaaleja, mukaan lukien vastauksia kysymyksiin tai ehdotuksiin, pidetään julkisina. ESABilla ei ole velvoitetta tällaisia kommentteja tai materiaaleja kohtaan, ja se voi vapaasti muokata, käyttää tai jakaa niitä uudelleen rajoituksetta. Lisäksi ESAB voi vapaasti hyödyntää tällaisiin kommentteihin tai materiaaleihin sisältyviä ideoita, käsitteitä, taitotietoa tai tekniikoita.

 See also Colfax Privacy Policy.

x

x

Loading..